Visi dan Misi

Visi dan Misi Yayasan DARUSSYFA ALMADANIYAH INSANI

Visi Yayasan :
Mewujudkan lima ratus asrama yatim terpadu sebagai tempat singgah sementara guna menimba ilmu untuk bekal dimasa depan berdasarkan nilai-nilai ilahiyah.

Misi Yayasan :

  1. Mencerdaskan & membina generasi bangsa
  2. Menerima & mengelola Zakat, Infak, Shodaqoh, Wakaf & Hibah.
  3. Menumbuhkan jiwa kemandirian.